title
 

 

REHTORIN KATSAUS  |  HALLITUKSEN KOMMENTTI  |  TAMK LYHYESTI   |  HALLINTO  |  INTERNATIONAL ADVISORY BOARD  |  TAMPERE3  |  HISTORIA


Rehtorin katsaus

Tampereen ammattikorkeakoulun toiminnan taso, samoin kuin vetovoima, pysyivät hyvällä tasolla vuonna 2015. Toiminnan laadun varmistamiseksi TAMKissa tehtiin kansainvälinen laadunhallintajärjestelmän auditointi syksyllä 2015. Tulevia vuosia varten myös strategiaa tarkasteltiin ja tarkennettiin yhdessä henkilöstön ja hallituksen kanssa.

TAMKin toimintamallia on muutettu tukemaan paremmin TKI-toimintaa. Sen myötä hankkeiden valmistelusta ja hakemisesta on tullut entistä ammattimaisempaa. Hankkeet myös integroituvat kiinteämmin opetukseen, kun vastuu TKI-toiminnasta siirtyi koulutusyksiköille. Toimintamallin muutos yhdessä uuden rahoituskauden kanssa nosti TAMKin TKI-toiminnan kasvuun. TKI-toimintaa suunnataan nyt määrätietoisesti valitsemillemme strategisille painoaloille. Hyviä esimerkkejä moniulotteisesta yhteistyöstä löytyy kaikilta koulutusaloilta.

 

Digitalisaatio on tullut osaksi korkeakoulun arkipäivää. Se uudistaa sekä opetusta että oppimista ja vaikuttaa laajasti koko yhteisöön, niin opiskelijoihin kuin henkilökunnan osaamisiin.

 

Kansainvälisellä pelikentällä TAMK on strategiansa mukaisesti aktiivinen. Erityisesti brasilialaisten ja kiinalaisten yliopistojen kanssa on päästy hyvään yhteistyöhön opettajien ja professorien kouluttamisessa moderniin pedagogiikkaan. Koulutusvienti tulee olemaan yhä tärkeämmässä roolissa TAMKin strategian toteuttamisessa. Uusi lainsäädäntö ohjaa korkeakoulut myös perimään lukuvuosimaksuja EU/ETA-maiden ulkopuolelta saapuvilta tutkinto-opiskelijoilta. Toiminnan laadun varmistamiseksi TAMKissa tehtiin kansainvälinen laadunhallintajärjestelmän auditointi syksyllä 2015.

Lähivuosien merkittävin strateginen vaikutus TAMKin toimintaan on Tampere3-prosessilla. Hanketta viedään eteenpäin hyvässä hengessä Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa, opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Yhteinen tavoitteemme on luoda aivan uudenlainen korkeakoulukonserni, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksessa.

 

 

Hallituksen puheenjohtajan kommentti

TAMKin hallituksen hyväksymä, päivitetty ja uudelleen fokusoitu strategia kiteytyy nyt visioon TAMK – Parasta ammatillista korkeakoulutusta Suomesta maailmalle. Tähän tavoitteeseen pyrkiessämme tarkastelemme vuosittain toimintaympäristömme muutoksia.

Strategiatyötä TAMKissa ohjaa voimakkaasti kaksi näkökulmaa: toisaalta Tampere3-hanke ja toisaalta ammattikorkeakoulun oma kehittäminen.

Keväällä 2015 TAMKin hallitus päätti virallisesti lähteä mukaan tavoittelemaan uudenlaisen yliopiston rakentamista Tampereelle. TAMKin tulevaisuuden kannalta tämä on ehdottomasti merkittävin strateginen päätös sitten pirkanmaalaisten ammattikorkeakoulujen yhdistymisen vuonna 2010.

Oman toiminnan kehittämisessä nostan esiin kaksi asiaa. TKI-toiminnan uusi linjaus muuttaa varmasti tulevina vuosina opetusjärjestelmää kokonaisuutena. Olemme profiloituneet vahvasti opetuskorkeakouluna, ja nyt tätä osaamista tullaan hyödyntämään entistä paremmin tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Samalla opiskelijoiden osallistuminen TKI-toimintaan tulee entistä luontevammaksi ja siten myös kypsyys siirtyä opiskelusta työelämään.

Kansainvälistyminen on toinen oman toiminnan strateginen linjaus, jota korostamme hallituksessa. Kansainvälistyminen on oikeastaan välttämättömyys. Sitä voidaan vahvistaa lisäämällä opetuksen myyntiä ulkomaille. Kansainvälisyyteen liittyy vahvasti myös korkeakouluyhteistyö ja opiskelijavaihto, joita niitäkin pitää jatkossa lisätä.

 

Matti Höyssä
hallituksen puheenjohtaja

 

 

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK on yksi Suomen suurimmista ja vetovoimaisimmista korkeakouluista.

 

TAMK lukuina

• opiskelijoita noin 13 000

• henkilöstöä noin 700

• koulutusvastuu 7 alalla

• yli 40 tutkinto-ohjelmaa

• lähes 2000 suoritettua tutkintoa vuodessa

• vuosibudjetti 66 miljoonaa euroa

 

Profiili

TAMK profiloituu monialaisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna, joka keskittyy toiminnoissaan terveyden ja hyvinvoinnin, talouden ja tekniikan sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

 

 

Hallinto

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy on Tampereen kaupungin tytäryhtiö.

 

1.1.2015 alkaen hallituksen jäseninä olivat Matti Höyssä (puheenjohtaja), Risto Ilomäki (varapuheenjohtaja), Jari Alanen, Heikki Alho, Linda Asikainen, Lauri Hietalahti, Auli Korhonen, Jaakko Mustakallio ja Kalle Mäkelä.

Yhtiökokouksesta 5.5.2015 alkaen hallituksen jäsenet ovat Matti Höyssä (puheenjohtaja), Risto Ilomäki (varapuheenjohtaja), Jari Alanen, Heikki Alho, Linda Asikainen, Lauri Hietalahti, Riitta Metsänen, Kalle Mäkelä ja Iiris Suomela.

 

ryhmäkuva

Kuvassa (takana vas.) Risto Ilomäki, Kalle Mäkelä, Heikki Alho, Linda Asikainen ja Lauri Hietalahti, (edessä vas.) Jari Alanen, Matti Höyssä, Riitta Metsänen ja Iiris Suomela.

 

 

Omistajat

Tampereen kaupunki 87 %

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 9 %

Ikaalisten kaupunki 1,5 %

Ylöjärven kaupunki 1,5 %

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö 0,5 %

Tampereen Talouskouluyhdistys ry 0,5 %

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja on rehtori Markku Lahtinen.

 

Johtoryhmä

 

Markku Lahtinen,
rehtori, toimitusjohtaja

Merja Jortikka,
henkilöstöjohtaja

Päivi Karttunen,
vararehtori,
kehittäminen ja laadunhallinta

Aura Loikkanen,
korkeakoulupalveluiden johtaja

Mikko Naukkarinen,
varatoimitusjohtaja, liiketoiminta

Marja Sutela,
vararehtori, koulutus ja TKI-toiminta

Esa Lovén,
talousjohtaja

Merja Saarinen,
asiantuntijajäsen, talous

 

 

International Advisory Board

TAMKin International Advisory Board on toiminut vuodesta 2014 lähtien. Työryhmän tehtävä on asiantuntemuksellaan ja näkemyksillään tukea TAMKin johtoa kansainvälistymisessä.

Neuvonantajaryhmän jäsenet ovat liiketoimintakonsultti Kaarina Koskenalusta Yhdysvalloista, professori Heinz Ziegler Saksasta, professori Howard Jacobs Helsingin yliopistosta sekä teknologiajohtaja Matti Sommarberg Cargotec Oyj:stä.

 

Heintz“TAMK provides a great diversity of internationalization components: students’ exchanges, lecturers’ and staff exchanges, foreign students, summer schools, international weeks, R&D projects, global education, strategic partners…

Many different target groups are being addressed. All this put together can be called real internationalization. The next steps to take, in my opinion, are the expansion of the global education as well as increasing the international competence of TAMK’s lecturers and staff.

Within the IAB, we share a lot of experience in internationalization. There are many ways how we can support TAMK: raise critical discussion on goals and implementation plans, generate additional ideas how to achieve these goals, use the networks of the IAB members for TAMK.

 

Tampere3? Whether it means closer cooperation or a merger, a marketing process has to be developed in any case. Becoming internationally known or more esteemed will not happen automatically.”

Heinz Ziegler

 

 

Tampere3

Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen ovat yhdessä luomassa uutta toimintamallia suomalaiseen korkeakoulutukseen. Tampereesta muodostuu kansainvälisesti merkittävä korkeakoulukaupunki.

Tampere3-hankkeessa otettiin merkittävä askel, kun opetus- ja kulttuuriministeriö päätti asettaa valmisteluun kolme työryhmää vuoden 2016 alussa. Niiden tehtävänä on valmistella tarvittavat lainsäädännölliset muutokset sekä suunnitella toimintamalli uudenlaisen korkeakoulukonsernin muodostamiseksi.

Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä Tampere3 on edelläkävijä. Valmistelu etenee hyvässä hengessä siten, että uusi toimintamalli on vastaus tulevaisuuden tarpeisiin: kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen yhdistelmä.

Kaikkien osapuolien näkökulmasta Tampere3-yhteistyö laajentaa jo nyt verkostoja ja vahvistaa aluevaikuttavuutta sekä lisää kansainvälistymistä ja monialaisuutta. Tiivistyvä yhteistyö antaa mahdollisuuden luoda uusia joustavia opintopolkuja ja uudenlaista osaamista, jopa uudenlaisia tutkintoja. Tavoitteemme on rakentaa sellaiset puitteet, että ketju tieteellisestä tutkimuksesta käytännön kehittämiseen on saumaton ja tehokas.

Tampere3 on suuri mahdollisuus erityisesti kansainvälistymisessä. Meillä on kaikki edellytykset tehdä Tampereesta merkittävä kansainvälisten opiskelijoiden keskittymä. Opiskelijoille avautuu väylä tohtoriopintoihin asti, ja tällä on varmasti merkitystä korkeakoulun houkuttelevuudessa myös kansainvälisesti.

Tampere3

tre3

 

 

 

Historia

 

1912

Suomen ensimmäinen teknillinen oppilaitos perustetaan Tampereelle.

1950-1960

Insinöörien tarve kasvaa jälleenrakennuksen ja kaupungistumisen myötä. Aluepoliittinen ajattelu synnyttää teknillisiä opistoja eri puolille Suomea.

1991

Ammattikorkeakoulukokeilu käynnistyy. Tampereen ammattikorkeakoulu saa väliaikaisen toimiluvan. TAMKin muodostavat Tampereen kauppaopisto, Tampereen teknillinen opisto, Kurun metsäoppilaitos ja Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos.

1996

Tampereen ammattikorkeakoulu saa virallisen toimiluvan. Korkeakoulun omistaja on Tampereen kaupunki.

1997

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu saa väliaikaisen toimiluvan. PIRAMKin muodostavat mm. Tampereen kotitalousoppilaitos, Tampereen sosiaalialan oppilaitos, Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos, Tampereen konservatorio ja oppilaitoksia Virroilta, Mäntästä ja Ikaalisista.

2000

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu saa virallisen toimiluvan. Toimintaa hallinnoi osakeyhtiö, jonka pääomistaja on Tampereen kaupunki.

2010

TAMK ja PIRAMK yhdistyvät. Yhdistelmän nimeksi tulee Tampereen ammattikorkeakoulu.

2014

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy saa toimiluvan. Tamperelaiset korkeakoulut käynnistävät selvityksen yhteistyön tiivistämiseksi.

2015

Opetusministeriö perustaa työryhmiä edistämään tamperelaisten korkeakoulujen yhdistymistä, ns. Tampere3-prosessia.