title
 

 

 OPINNOT  |  AVOIN AMK  |   TYÖLLISTYMINEN  |   KANSAINVÄLISYYS  |  TKI  |   HENKILÖSTÖ  |   JULKAISUT  |   TALOUS

 

Opinnot

 

Vetovoimaisuus (ensisijaiset hakijat / aloituspaikka)

 

4,6

 

Kevään yhteishaku

 

5,2

 

Syksyn yhteishaku

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aloituspaikat, AMK-tutkinto, päiväkoulutus

 

2013 

2014 

2015 

Kulttuuriala  130  130  136
Luonnontieteiden ala  80  80  110 
Luonnonvara- ja ympäristöala  30  30  30 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  70  70  76 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  408 458  415 
Tekniikan ja liikenteen ala  588610 717 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 220  220  253 
YHTEENSÄ  1526 1598  1737 

Aloituspaikat, AMK-tutkinto, monimuotokoulutus

 

2013 

2014 

2015 

Kulttuuriala 
Luonnontieteiden ala  20  20 
Luonnonvara- ja ympäristöala 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  30  30  30 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  80 105  86 
Tekniikan ja liikenteen ala  7090 70 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 40  65  80 
YHTEENSÄ  240 310  266 

 

 

Opiskelijamäärä 2015

 • Päiväkoulutus – 7833

 • Monimuotokoulutus – 1179

 • Ylempi AMK – 601

 • Ammatillinen opettajakorkeakoulu – 612 

 

2013 

2014 

2015 

Päiväkoulutus  8074  7854  7833 
Monimuotokoulutus  1002  1069  1179 
Ylempi AMK  554  572  601 
Ammatillinen opettajakorkeakoulu  652  585  612 
YHTEENSÄ  10282  10080  10225 

 

 

Opiskelijamäärä koulutusaloittain

Tutkintoon johtava koulutus (tilanne 20.9.)

 

 

2013 

2014 

2015 

Kulttuuriala  904  833  776 
Luonnontieteiden ala  566  552  550 
Luonnonvara- ja ympäristöala  154  151  179 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  553  498 471 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  2409 2482  2565 
Tekniikan ja liikenteen ala  3631 3575 3644 
Yhteiskuntatieteiden , liiketalouden ja hallinnon ala 1413  1404  1428 
YHTEENSÄ  9630  9495  9613 

 

 

 

Yli 55 opintopistettä suorittaneet koulutusaloittain (%)

Syksyllä läsnäolevaksi kirjautuneet

 

56.7%

2015

yhteensä 
56.4%

2014

yhteensä 
47.8%

2013

yhteensä 

 

 

2013 

2014 

2015 

Kulttuuriala  46,4  55,155,4
Luonnontieteiden ala  36,7 44,1  50,3 
Luonnonvara- ja ympäristöala  43,8 59,6  56,6 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  52,5  62,6 50,3 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  60,9 64,7  65,9
Tekniikan ja liikenteen ala  43,552,5 53,1 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 41,5 56,0 56,1 
YHTEENSÄ  47,8  56,4  56,7 

 

 

Valmistuneet

Suoritetut AMK-tutkinnot ja ylemmät AMK-tutkinnot

 

2013 

  AMK  YAMK
Kulttuuriala  160  13
Luonnontieteiden ala  60 13
Luonnonvara- ja ympäristöala  26
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  124  0
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  470 82 
Tekniikan ja liikenteen ala  60760
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 248 27
YHTEENSÄ  1695  195 

 

2014

  AMK  YAMK
Kulttuuriala  160  1
Luonnontieteiden ala  67 20
Luonnonvara- ja ympäristöala  17
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  120 0
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  495 84 
Tekniikan ja liikenteen ala  52947
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 265 51
YHTEENSÄ  1653  203 

 

2015

  AMK  YAMK
Kulttuuriala  138  6
Luonnontieteiden ala  57 22
Luonnonvara- ja ympäristöala  33
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  137 0
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  450 83 
Tekniikan ja liikenteen ala  54156
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinno nala 247 43
YHTEENSÄ  1603 210 

 

Valmistuneet

Ammatillinen opettajankoulutus

2013 

2014 

2015 

319336 269

 

Valmistumisvaiheen palaute, YAMK-opiskelijat (Opala-kysely)

 

2013 

2014 

2015 

Valmistumisen jälkeisessä työssä voin hyödyntää oppimaani. 3,21  3,34 3,17
Opinnäytetyön aikana ohjaus on ollut riittävää. 3,21  3,20  3,13 
Opinnäyte on tukenut oppimista. 3,47  3,50  3,46 

 

 

 

Avoin AMK

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opintopisteet

 

2013 

2014 

2015 

Kulttuuriala  41 173 298
Luonnontieteiden ala  47  194  238 
Luonnonvara- ja ympäristöala  58 110  225 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  47  207 254 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  73 1377  2901 
Tekniikan ja liikenteen ala  8251492 1623 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 615  1751  2709 
YHTEENSÄ  1706  5304  8248 

 

 

 

Työllistyminen

Työllistyminen koulutusaloittain, työssä % vastaajista

TAMKista valmistuneiden työllisyystilanne opintojen päättyessä.
Tietojen keräämistapa muuttui vuonna 2015, joten vastaajia on noin puolet vähemmän kuin aikaisempina vuosina.

 

2013 

2014 

2015 

Kulttuuriala  48,5  48,5  53,5 
Luonnontieteiden ala  65,2  62,4 76,3 
Luonnonvara- ja ympäristöala  56,0  42,1  57,1
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  75,4  71,9 64,2 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  76,1  67,8  58,3
Tekniikan ja liikenteen ala  70,1  64,1  60,5 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 77,6  71,9  75,7 
YHTEENSÄ  71,1 65,5  63,4 

 

Työllistyminen Pirkanmaalle, % työllistyneistä

TAMKista valmistuneiden työllistyneiden sijoittuminen Pirkanmaalle.
Tietojen keräämistapa muuttui vuonna 2015, joten vastaajia on noin puolet vähemmän kuin aikaisempina vuosina.

 

 

2013 

2014 

2015 

Kulttuuriala  55,6  61,5  47,8 
Luonnontieteiden ala  86,7  79,2  91,1 
Luonnonvara- ja ympäristöala  50,0  75,0  25,0
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  70,8  80,5  83,7 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  70,6  74,2  68,3 
Tekniikan ja liikenteen ala  73,4  73,2  69,4
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 82,5  85,1  78,3 
YHTEENSÄ  73,1  75,9  72,2 

 

 

Kansainvälisyys

Suomalaisten ja ulkomaalaisten
tutkinto-opiskelijoiden määrä 2015

 • Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat – 361

 • Suomalaiset tutkinto-opiskelijat – 9252

Ulkomaalaisten AMK-opiskelijoiden suorittamat tutkinnot koulutusaloittain 

2013 

2014 

2015 

Kulttuuriala  10  11 
Luonnontieteiden ala  2 
Luonnonvara- ja ympäristöala 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  10  10 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  10 
Tekniikan ja liikenteen ala  18  33  21 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 21  23 
YHTEENSÄ  44  85  72 

 

 

Kansainvälinen vaihto 2015

opiskelijat ja harjoittelijat

 

 • Lähteneet – 864

 • Saapuneet – 428 

Pitkät vaihdot, yli 3 kk

2013 

2014 

2015 

Lähteneet 333  370  348 
Saapuneet 275  247  274 
YHTEENSÄ  608  617  622 

 

Lyhyet vaihdot, alle 3 kk

2013 

2014 

2015 

Lähteneet 510  603  516 
Saapuneet 214  167  154 
YHTEENSÄ  724  770  670 

 

 

Kansainvälinen vaihto 2015

opettajat ja asiantuntijat

 

 • Lähteneet – 521

 • Saapuneet – 334 

Pitkät vaihdot, yli 1 kk

2013 

2014 

2015 

Lähteneet
Saapuneet  18 
YHTEENSÄ  5  2  20 

Lyhyet vaihdot, alle 1 kk

2013 

2014 

2015 

Lähteneet 409  515 519
Saapuneet 253  262  316 
YHTEENSÄ  662  777  835 

 

 

Koulutusvienti

TAMKin kansainväliseen myytävään koulutukseen osallistuneet opiskelijat

 

maapallo

Yhteensä

103

Kansainväliset partnerikorkeakoulut

TAMKin partnerikorkeakouluja on
yli viidessäkymmenessä maassa

 

talo

Yhteensä

350

 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

TKI-hankkeissa suoritetut opintopisteet 2015

 

 • Kulttuuriala – 3717

 • Luonnontieteiden ala – 2921

 • Luonnonvara- ja ympäristöala – 561

 • Matkailu-‚ ravitsemis- ja talousala – 3699

 • Sosiaali-‚ terveys- ja liikunta-ala – 9477

 • Tekniikan ja liikenten ala – 15910

 • Yhteiskuntatieteiden‚ liiketalouden ja hallinnonala – 9802

2013 

2014 

2015 

Kulttuuriala  4384  4935 3717 
Luonnontieteiden ala  1686  2800  2921 
Luonnonvara- ja ympäristöala  427  369  561 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  3281 4535 3699 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  12281  13380  9477 
Tekniikan ja liikenteen ala  13930  14556  15910 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 6799  11893  9802 
YHTEENSÄ  42788  52468  46087
YHTEENSÄ / opiskelija  4,9 6,1 5,1 

 

Kokonaisvolyymi

Käynnissä olevat TKI-projektit

 

7,5

Miljoonaa euroa

 

 

Henkilöstö

Päätoiminen henkilöstö, htv 2015

 • Opettajat – 413

 • TKI – 14

 • Muu – 299

2013 

2014 

2015 

Opetushenkilökunta 410  401  413 
TKI-toiminnan henkilökunta 19  21  14 
Muu henkilökunta 301  295 299 
YHTEENSÄ  730  716  727 

 

 

Julkaisut

 

425

2015, yhteensä

 

395

2014, yhteensä

 

276

2013, yhteensä

 

2013 

2014 

2015 

Humanistinen ja kasvatusala  92  107 78 
Kulttuuriala  53 108 113
Luonnontieteiden ala  –  11  20
Luonnonvara- ja ympäristöala  6 5
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  13 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  41  67  93 
Tekniikan ja liikenteen ala  45  45  42 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala 37  47  62 
YHTEENSÄ  276  395  425 

 

 

 

Talous

Tilinpäätös 2015

 

Rahoitus 2015 (1000 €)

 • Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus – 967

 • Kokonaisrahoitus – 67200

2013 

2014 

2015 

Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus  4109  1384  967 
Kokonaisrahoitus  73622  72457  67200 
   
Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus / kokonaisrahoitus  5,6 %  1,9 % 1,4 %

 

 

Maksullinen palvelutoiminta 2015 (1000 €)

 • Maksullinen palvelutoiminta – 2409

 • Kokonaisrahoitus – 67200

2013 

2014 

2015 

Maksullinen palvelutoiminta  2136  2538  2409 
Kokonaisrahoitus  73622  72457  67200 
   
Maksullinen palvelutoiminta / kokonaisrahoitus  2,9 %  3,5 % 3,6 %

 

 

Tuloslaskelman kulut

(arvonlisäverottomat)

 

2015, €  

2015, % 

Henkilöstö 48 157 688  71,63 
 Muu toiminta*  6 926 975  10,30 
Toimitilat ja kiinteistöt  3 766 321  5,60 
Materiaalit ja palvelut  3 363 836  5,00 
Rahoitus 1 562 575  2,32 
Voitto / tappio  -570 044 – 0,85 
Poistot  4 027 942  5,99 
YHTEENSÄ  67 235 294  100 % 

 

*ei “liiketoiminta” 

 

Tuloslaskelman tuotot

2015, €  

2015, % 

Perusrahoitus  60 468 749  89,94 
Tuet ja avustukset  3 459 576  5,15 
Muu liikevaihto  2 793 199  4,15 
Muut toiminnan tuotot  478 896  0,71 
Rahoitustuotot 34 874  0,05 
YHTEENSÄ  67 235 294  100 %